Foto: Linda Mickelsson /Ikon

GDPR i vår barn- eller ungdomsverksamhet

Information om behandling av personuppgifter för barn och unga.

HUR OCH VARFÖR BEHANDLAR VI ERA PERSONUPPGIFTER?

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår barn- och ungdomsverksamhet.

UPPGIFTER OM VÅRDNADSHAVARE

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov, exempelvis för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt barns deltagande i vår verksamhet. En sådan typ av utskick gör vi ofta vid varje terminsstart för att informera de som tidigare varit med i en grupp om att den snart startar igång igen. Vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt berättigade intresse väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter.

UPPGIFTER OM BARNET

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • för att veta vilka barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet. Behandlingen utförs med stöd av det avtal du anses ingå för barnets räkning när du anmäler barnet till vår grupp.
  • för att kunna hantera viktiga hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att säkerställa att barnet inte serveras något hen inte kan äta eller som kan skada hen. Eftersom hälsouppgifter är känsliga personuppgifter som vi behandlar inom ramen för vår kyrkliga verksamhet kommer de inte att lämnas ut utanför Varabygdens församling utan ett samtycke från vårdnadshavare.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

När du anmäler ditt barn till barn- eller ungdomsgruppen lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn till Varabygdens församling. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, personnummer och eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter. Under ditt barns tid i barn- eller ungdomsgruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där ditt barn finns med.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Uppgifterna om barnet raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn vill fortsätta i sin grupp. Dina uppgifter kommer att sparas av oss tills barnet lämnar gruppen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR NI?

Varabygdens församling ansvarar för hanteringen av era uppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.