Vantörs kyrka

Välkommen till kyrkan mitt på torget! Vantörs kyrka ligger i slutet av Högdalsgången i Högdalens centrum.

Vantörs kyrka ligger i Högdalens centrum, i södra Stockholm. Kyrkan är byggd i tegel och i souterräng med två plan. På övre planet med ingång både från torget och baksidan av kyrkan ligger själva kyrkorummet, kapellet och gemenskapsutrymmen. På nedre plan finns expedition, diakoni och lokaler för ungdomar och verksamheter.

Vantörs kyrka - historia, arkitektur och utsmyckning

Vantörs kyrka är kulturminnesmärkt för sin modernistiskt tidstypiska arkitektur och utsmyckning. Kyrkan ligger i Högdalen centrum i södra Stockholm och invigdes 1959.

Vantörs kapell

Inrymt i Vantörs kyrka på övre planet finns Vantörs kapell. Här hålls andakter, bönestunder och mässor och här finns möjlighet att ha dop, vigsel eller begravning i lite mindre skala.

Fasta tider för gudstjänst och mässa i Vantörs församling

Söndagar

Gudstjänst kl. 11.00, Vantörs kyrka i Högdalen
Gudstjänst kl. 15.00, Hagsätra kyrka

Tisdagar

Morgonmässa kl. 09.00 i Vantörs kyrka
Lunchmusik kl. 12.00 i Vantörs kyrka

Onsdagar

Morgonbön kl. 09.00 i Vantörs kyrka
Lunchandakt kl. 12.00 i Hagsätra kyrka
Kvällsmässa/andakt kl. 18.30 i Vantörs kyrka 

Torsdagar

Morgonbön kl. 09.00 i Vantörs kyrka
Kvällsandakt kl. 18.00 i Vantörs kyrka

Fredagar

Morgonbön kl. 09.00 i Vantörs kyrka + livesänt på Facebook

Öppettider och kontaktuppgifter

Vantörs kyrka

Hitta hit: Högdalsplan 16 (huvudentré gatuplan) eller Önskehemsg. 21-25 (baksidesingång från parkering), T-Högdalen

Morgonbön tisdag-fredag kl. 09.00. Tisdag: mässa  
Gudstjänst söndagar kl. 11.00

Öppettider:

Måndagar: stängt
Tisdagar-fredagar: kl. 9.00-15.00. Öppen kyrka för stillhet och ljuständning. (Expeditionen har stängt för lunch kl. 11.30-12.30)
Söndagar: öppet samband med gudstjänst kl. 11.00.

_________________________________________________

Hagsätra kyrka

Hitta hit: Hagsätra torg 34, T-Hagsätra 

Gudstjänst söndagar kl. 15.00

Öppettider 1 juli-22 augusti:

Söndag: öppet i samband med gudstjänst kl. 15.00. 

_________________________________________________

Postadress: 
Vantörs församling
Box 77
124 21 Bandhagen

Tel: 08-556 572 00
E-post: vantors.forsamling@svenskakyrkan.se

Fakturaadress:
Vantörs församling
Fack 77802692
Box 15018
750 15 Uppsala

Obs! Fakturaadressen ska framgå på e-fakturan. Fakturor skickas inte via post, de skannas till:

Elektronisk faktura: 77802692@faktura.svenskakyrkan.se 

(org. nr: 252000-0668)