Foto: Ola Osbeck

Vantörs kapell

Inrymt i Vantörs kyrka på övre planet finns Vantörs kapell. Här hålls andakter, bönestunder och mässor och här finns möjlighet att ha dop, vigsel eller begravning i lite mindre skala.

Över altaret i kapellet hänger ett krucifix skuret av bildhuggare Fritz Johansson. Det är en kopia av ett krucifix från 1200-talet som finns i Herlufsholms kyrka på Själland. Åke Strömdahl har gjort två ljusstakar och en blomsterskål till altaret. På ena långväggen hänger de fyra evangelisterna skapade av skulptören Olof Ahlberg.