Stöd i sorgen

I Vantörs församling kan du få samtalsstöd av en präst eller diakon. På helger och på kvällstid kan du ringa jourhavande präst för stöd i sorgen.

Samtal med präst eller diakon

Visste du att du kan få kostnadsfritt samtalsstöd i kyrkan? Du behöver varken vara medlem eller ha en religiös övertygelse för att tala med en präst eller en diakon, och präster och diakoner har tystnadsplikt.

Jourhavande präst

På kvällar, nätter och helger kan du ringa 112 och be att bli kopplad till Jourhavande präst om du behöver prata med någon. Du behöver inte tro på Gud för att ringa och prästerna som svarar har full tystnadsplikt.