Foto: Tobias Olingdahl

Anställda i Vantörs församling

Kyrkoherde

  Präster

   Diakoner

    Musiker

     Pedagoger

      Kommunikation

       Vaktmästare och expeditionspersonal

        Kyrkovalet 17 september 2017

        Vantörs kyrkoråd

        Detta är kyrkorådet i Vantörs församling efter kyrkovalet september 2021.