Mer om konfirmation i Vantörs församling

Vad är konfirmation? Vad gör en på konfirmationen i Vantörs församling? Måste jag vara döpt för att få gå på konfirmation? Här finns svaren på de vanligaste frågorna vi brukar få om konfirmation.

Vad är konfirmation?

Konfirmationen är en möjlighet att upptäcka mer om livet och kristen tro genom skratt, allvar, samtal, gudstjänster, drama, musik och läger. Du får kunskap om kristen tro för att själv kunna ta ställning till om du vill bli konfirmerad eller inte. Konfirmationen är också en bekräftelse av dopet. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmandtiden, om du vill det. 

Vad gör en på konfirmationen i Vantörs församling?

Du åker på resor och läger, lär dig mer om kristen tro och du får ta del av en fin gemenskap. Konfirmationen består av träffar i kyrkan som oftast avslutas med ett läger eller en resa. Konfirmationerna i Vantörs församling har olika teman, så håll utkik efter just det du är intresserad av! På slutet bestämmer du dig för om du vill bli konfirmerad eller inte. Du som inte är döpt kan bli det under konfirmandtiden, om du vill det.

Vem riktar sig konfirmationen till?

Den riktar sig till dig som fyller fjorton år under året eller som redan har fyllt fjorton. Även du som redan fyllt femton eller sexton år är välkommen!

Kostar det något att bli konfirmerad eller att åka på resor och läger?

Nej, både konfirmation och resor/läger är helt kostnadsfria i Vantörs församling. I många andra församlingar är resor och läger avgiftsbelagda.

Vad är en konfirmationsgudstjänst

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Det är inför denna gudstjänst du väljer om du vill blir konfirmerad eller inte. Konfirmation betyder "bekräfta" vilket innebär att du i konfirmationsgudstjänsten får en bekräftelse på ditt dop.

Måste jag vara döpt för att få gå på konfirmation?

Nej, det behövs inte men om du vill bli konfirmerad så måste du först döpa dig. Om du inte är döpt kan du bli det under konfirmandtiden.

Jag är i behov av särskilt stöd, hur gör jag då?

Kontakta konfirmandledaren så försöker vi hitta bra lösningar tillsammans med dig och dina föräldrar.

Läs mer om Konfirmation och hitta konfirmationsalternativ i andra församlingar här