Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vänder sig till par, familjer, enskilda och unga i samlevnadssvårigheter och livskriser. Rådgivningen ges till reducerat pris.

Kyrkans familjerådgivning vill vara en plats där ni/du i lugn och ro får samtala med en familjerådgivare om det som känns svårt i relationen. Samtalen syftar till att öka insikterna om dig själv/er själva så att du/ni kan finna vägar till förändring. Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas förhållningssätt till livet.

Kyrkans familjerådgivning drivs som en icke vinstdrivande ekonomisk förening och har avtal med flera församlingar i Stockholms stift och med Stockholm och Haninge kommun.

Anonymitet/tystnadsplikt
En familjerådgivare får enligt lag inte föra journal. Ni/du har möjlighet att vara anonym och vi har sträng tystnadsplikt. 

Ni/du kan komma en gång för ett rådgivande samtal eller på flera regelbundna samtal under en längre period. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen. 

Familjerådgivning för par/familjer och enskilda
Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Till exempel:

  • För er som är gifta eller sammanboende
  • För er som är skilda eller på väg att skiljas
  • För dig som har det svårt efter en separation
  • För dig som har svårigheter att vara förälder eller styvförälder
  • Vuxna närstående som inte kan komma överens

Unga vuxna 18-26
För 60 kr/samtal har alla som bor i Stockholms stift och är mellan 18- 26 år möjlighet att bearbeta relationsproblem individuellt eller i grupp. 

Det kan handla om relationen till en partner eller förälder, sorgen efter en separation eller längtan efter en relation.

Förfrågningar och tidstidsbokning: 08-615 11 70

Besöksadress:

Kyrkans Familjerådgivning Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 STOCKHOLM
T-bana Medborgarplatsen

Läs mer om Svenska kyrkans familjerådgivning på deras egen hemsida