Foto: Alex & Martin/Ikon

Begravning

Här kan du läsa om allt det praktiska kring begravningen. Här får du svar på vanliga frågor om begravning i Vantörs församling.

Boka begravning i Vantörs församling

Ring 08-556 572 58

vx 08-556 572 00

När en anhörig avlider kan det kännas skönt att få prata med någon. I Vantörs församling finns präster och diakoner att vända sig till för enskilda samtal. Det finns också möjlighet att prata med andra som sörjer i sorgegrupper eller hembesök.

Själva begravningen kan du som anhörig själv ordna och planera, eller så kan du ta hjälp av en begravningsbyrå.

Frågor om begravning?

Ring 08-556 572 00 och be att få prata med en präst, en musiker, en vaktmästare eller med bokningsansvarig i församlingen, beroende på vilken typ av fråga du har.

Det är viktigt att få vara personlig även vid begravningen - så att begravningsgudstjänsten speglar den avlidna på ett äkta och nära sätt. Därför finns det många möjligheter att utforma begravningen på det sätt som känns rätt för er som är anhöriga.

Bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning

I begravningen ingår tre moment: bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning. Bisättning är när kistan med den döde förs från hemmet eller sjukhuset till platsen för begravningen. Tidigare - särskilt när kistan med den döde stod hemma - höll prästen en s k utfärdsbön innan den avlidne för sista gången lämnade hemmet. Än idag - på sina håll ute på landet - deltar de anhöriga och följer kistan från sjukhuset till kyrkan. Efter bisättningen hålls begravningsgudstjänsten. Allra sist sker gravsättning då kistan eller urnan sänks i jorden eller då askan sprids.

Begravningsbyrå

En begravningsbyrå hjälper er att ordna med det praktiska kring begravningen. Här kan du söka auktoriserade begravningsbyråer i Stockholm. Men ibland kan det i sorgen kännas bättre att först prata med en präst. Du hittar prästerna i Vantörs församling till höger.

Begravningsgudstjänst

Se begravningsgudstjänst.

Plats för begravningsceremonin

Vanligtvis hålls begravningsgudstjänsten i en kyrka eller ett kapell.

Vantörs kyrka Om ni vill ha en begravning med många gäster är Vantörs kyrka ett bra val eftersom det finns plats för 370 personer.
Vantörs kapell För er som vill ha en lite mer familjär plats finns möjlighet att ha begravningsceremonin i Vantörs lilla kapell. Kapellet finns inrymt i Vantörs kyrka, och här får ni plats med max 20 begravningsgäster.
Hagsätra kyrka är nyrenoverad och rymlig. Här finns gott om plats för begravningsgäster och även lokal för minnesstund.

Här finns det bilder på hur begravningar kan se ut i våra kyrkorum.

Bårtäcke till kistan

Här kan du se Vantörs församlings fina bårtäcke.

Minnesstund/Begravningskaffe/Begravningslunch

Minnesstunden eller Begravningsfikat är för många en viktig del av begravningen där man får tillfälle att vara bland sina närmaste i ett lite lugnare sammanhang. Minnesstunden sker vanligtvis direkt efter begravningen. Men du kan också ha den i hemmet eller i en annan lokal. Vantörs församling har fina  och ändamålsenliga lokaler för begravningskaffe. Det finns en rymligare lokal för ca 120 personer i Vantörs kyrka och en lite mindre för ca 40 personer, också i Vantörs kyrka. I Hagsätra kyrka finns också plats för minnesstund. Ni kan välja på att låta begravningsbyrån ordna med kaffet, anlita egen catering eller ordna själva med förtäring.

Präster

När begravningen bokats kommer ni att få veta vilken präst som kommer att hålla begravningsgudstjänsten. Här finns kontaktuppgifter och bilder på prästerna i Vantörs församling.

Om du av någon anledning inte känner dig bekväm med den präst som ska hålla begravningen, prata med din begravningsentreprenör eller med kyrkoherden i Vantörs församling.

Bildspel i kyrkan och i församlingssalen

Kanske har ni fina bilder på den avlidne och på anhöriga som ni vill att alla som kommer på begravningen ska få se? Under begravningsceremonin och vid begravningskaffet finns möjlighet att visa bildspel. Fråga någon av vaktmästarna om praktiska detaljer kring detta. Kontaktuppgifter finns i listan till höger.

Avskilt rum för sörjande

I Vantörs kyrka finns ett avskilt rum för den som vill gå undan i lugn och ro en stund. Rummet är fint inrett med behagliga färger och möbler. 

Program för begravningsceremonin, val av psalmer och musik

Programmet och vilka psalmer ni ska ha bestämmer ni i samråd med prästen som ska hålla i begravningen. Ibland trycker man ett särskilt programblad för begravningen. Det går bra att i samråd med prästen göra ett eget programblad och kopiera upp.

Solist

Kanske vill ni också ha en solist eller någon annan musik under begravningen. Solist bekostas av de anhöriga. Det går även bra att ha inspelad musik under begravningsgudstjänsten.

Tal på begravningen

Tal kan hållas under begravningen, vid minnesstunden eller vid begravningskaffet. Om ni inte vill att tal skall hållas kan detta undanbes på olika sätt.

Fotografering

Normalt finns det inget som hindrar att man fotograferar eller filmar begravningen. Tala med prästen om detta.

Minneslund eller gravplats

Du kan antingen välja att ha en gravplats på en kyrkogård, eller så sprids askan efter den döde i en minneslund eller någon annanstans.  

Jordbegravning

Jordbegravning innebär att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Vantörs församling har ingen egen kyrkogård så man kan inte ha en jordbegravning och gå ut direkt till gravsättningen efter begravningen. Efter begravningsgudstjänsten fraktas kistan därför till den kyrkogård ni valt. Begravningsföljet kan åka med och ta avsked vid graven.

Urna och kremering

Kremering betyder att den avlidne bränns. Gravsättningen sker vid ett senare tillfälle. Hur lång tid efter begravningsgudstjänsten som gravsättningen sker varierar. Här får ni som anhöriga vara med och bestämma. 

Personligt avsked eller öppen kista

Det går bra att få se den döde före begravningen. En del vill också ha begravningsgudstjänst med öppen kista. Prata med prästen om detta.

 

Prästerna i Vantörs församling

Prästerna i Vantörs församling möter människor i många olika situationer. De döper, konfirmerar, begraver, delar ut nattvard och håller mässor bland mycket annat.