Foto: Magnus Aronson/Ikon

Besök i hemmet

Ibland kan människor av olika skäl inte lämna sina hem. Ett sätt att mota ensamheten är att få besök och träffa någon från församlingen.

Att besöka och få besök

Vi har en grupp med engagerade församlingsbor som besöker medmänniskor. Ring gärna 08-556 572 00 om du vill ha hembesök. 

Och du som vill göra en ovärderlig ideell insats, ring församlingen på 08-556 572 00 och gå med i besöksgruppen som besöker äldre eller sjuka i deras hem.