Begravningsgudstjänst - så går det till

Här kan du läsa om hur en begravningsgudstjänst går till i Svenska kyrkan.

Inledning
Begravningsgudstjänsten inleds med musik och psalm. Prästen håller ett kort tal. Därefter låter prästen mull tre gånger falla på kistan med orden: "Av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Ett annat alternativ innebär att prästen tecknar korstecknet tre gånger över kistan.
Tryggheten hos Gud
Efter några bibeltexter om tryggheten hos Gud i liv och död följer en tackbön, bönen Fader vår, välsignelsen och en psalm. Solosång/musik kan också förekomma. Vid kremation tar de närvarade avsked i kyrkan/kapellet. Vid jordbegravning följer man kistan ut till graven. När kistan sänkts i graven tar man avsked där.
Förberedelser tillsammans med präst
Begravningsgudstjänsten förbereds av präst och anhöriga då man kan samtala om önskemål och utformnng. Musikaliska frågor hjälper gärna organisten till med.