Foto: Sara Sandström

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är inte bara platser där vi lämnar dem som har avlidit. De är också platser för eftertanke och rekreation.

Vi vill skapa en miljö dit man gärna återvänder, om man befinner sig i sorg och saknad efter någon man mist, eller bara för att njuta av allt vackert som finns där.

 

13 juni 2019 invigdes askgravlunden i Bjurholm. Vi bjöd på tårta och invigningsbandet klipptes av. Invigningstal hölls av Bjurholms församlingsherde Per-Ivan Palm, medverkande gjorde också (f.v) Signild Norrman, kyrkorådets ordförande, Gösta Fonzén, tekniska utskottets ordförande samt Ulrik Nilsson, kyrkogårdsföreståndare. I samband med askgravlunden anlades renoverades också befintlig minneslund i Bjurholm. 

Foto: Vännäs-Bjurholms pastorat
Ulrik Nilsson

Ulrik Nilsson

Vännäs-Bjurholms pastorat

Kyrkogårds- och fastighetsföreståndare