Tro och Liv

En studiecirkel på fem träffar för dig som vill mötas kring livsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

Vi utgår ifrån boken ”Tro & Liv” av: Kerstin Hesslefors Persson, Maria Ottensten och Carl Magnus Adrian.

Start 20/9 därefter varannan vecka, Onsjökyrkan  
Information: Krister, 0521-26 55 14