Bra att veta/FAQ

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller din konfirmation.

Hur ofta träffas man?
En del konfirmandgrupper träffas regelbundet under ett läsår, antingen varje vecka eller varannan vecka.  En grupp träffas under läsåret medan en annan framför allt läser några veckor på sommarlovet. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden ungefär densamma, enligt Svenska kyrkans riktlinjer.

Ledare?
I Vänersborgs och Väne-Ryrs församling finns ett arbetslag kring varje grupp. Arbetslaget består av pedagog, präst och musiker. Flera av tidigare års konfirmander brukar också vara med som unga ledare. 

Vad gör vi på träffarna?
Ditt konfirmandår ser lite olika ut beroende på vilken grupp du väljer att vara med i, men vissa saker är ganska lika. Under din tid som konfirmand har du chansen att lära känna nya människor, träffa nya vänner och fundera över vad du egentligen tror, tycker och tänker.  

Träffarna handlar till stor del om dina egna frågor och funderingar om livet. Det kan vara: Vad är egentligen rättvisa? Hur ser jag på andra människor? Vem var Jesus och vem är han idag? Vad handlar Bibeln om? Vad kan kristen tro vara och vad tror jag själv – egentligen? Vem jag är, vad jag gör här och vad är meningen med mitt liv? Vem, vad, hur är Gud?

Vi kommer att fika, prata, lyssna på olika människor som berättar något, leka och skratta, göra värderingsövningar, ser på film och går vandringar. Kanske gestalta något genom till exempel teater, skriva, måla eller göra något musikaliskt. Vi kommer försöka arbeta med olika sinnen, som ett sätt att förstå sig själv, andra och Gud bättre.

Varje träff har vi en andakt tillsammans, då vi t.ex. får lyssna på musik, kanske sjunga, mysa, ha tända ljus, varva ned, tänka, be.

Läger?
Läger är en viktig del av konfirmandtiden. Att åka på läger ger ofta möjlighet att lära känna sig själv och andra och att skapa trygghet i gruppen. Läger ingår oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras. Grupperna  åker på olika helger, läs mer under respektive grupp när lägret är.

Måste man gå på gudstjänst?Att vara församling innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera olika gudstjänster för att hitta vad som passar dig.

Vad händer på konfirmationen?Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst i kyrkan.

Då kommer du och de andra i din grupp att på något sätt visa något av det ni har gjort under året, till exempel genom drama, musik eller på något helt annat sätt.

Ett viktigt moment är när ledarna lägger sina händer på huvudet av var och en och ber. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med dig.

När startar det?

Under september/ oktober bjuds ni till en upptaktskväll för konfirmander och föräldrar. Där får du och din familj mer information om konfirmandtiden.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig här på hemsidan

Anmälan innan 17 maj

Bekräftelsebrev skickas ut i slutet av juni

Vi försöker hålla ett maxantal på 15 konfirmander per grupp. Det är ”först till kvarn” som gäller. Skriv därför ett andrahandsval på din anmälan.

Vad kostar det?
Församlingen bjuder! Ingen avgift tas ut, konfirmandverksamheten bekostas av kyrkoavgiften.


Christina Widenberg

Konfirmandansvarig
Tfn 0521-26 55 34