Välkommen till Vällingby församling

S:t Tomas kyrka vid Vällingby torg bjuder in till möten och samtal, till sång och musik, till lek och allvar, till gudstjänst och bön, till tända ljus och lyssnande. Vår kyrka finns till för din skull.

S:t Tomas kyrka vid Vällingby torg bjuder in till möten och samtal, till sång och musik, till lek och allvar, till gudstjänst och bön, till tända ljus och lyssnande. Vår kyrka finns till för din skull. Barnverksamheten vill leda och inspirera, skapa en mötesplats för föräldrar och barn, ge hjälp i barnaskap och föräldraskap. I ungdomsverksamhetens grupper finns ett varmt team som hjälper ungdomar att växa och utvecklas som personer.

Vuxet Växande i Vällingby erbjuder dig som vuxen en rik möjlighet att komma vidare på olika sätt. Här finns bland annat möjlighet till samtal i grupp, att veta mera med präst och diakon, att måla sina bilder, att vandra som pilgrim, att få veta mera i föreläsningsform. Diakonin präglar hela S:t Tomas och vill söka upp, hjälpa och stödja, inbjuda till läkande mötesplatser, vara barmhärtighetens tecken och försvara mänsklig rätt. Här finns också ett rikt musikliv med vuxenkörer, ungdomskör och barnkörer, konserter, symfoniorkester och musik till växande och glädje. S:t Tomas kyrka finns så klart också för dop, begravning och vigsel.

Allt det och mycket mer händer här. Kontakta oss gärna!

Välkommen till Vällingby församling och S:t Tomas kyrka. Välkommen hem.