S:t Tomas Symfoniorkester

Välkommen till S:t Tomas Symfoniorkester!

S:t Tomas Symfoniorkester ger cirka sex till åtta konserter om året, de flesta av dem i S:t Tomas kyrka och ibland tillsammans med kyrkans körer eller andra körer.

Professionella musiker anlitas som stämledare och solister.

Symfoniorkestern består till större delen av fritidsmusiker, men det finns också medlemmar som i sin yrkesroll ägnar sig åt musik, som till exempel musiklärare.

Vill du veta mer?
Klicka på länken nedan:
S:t Tomas Orkesterförening

Kontakt:
ordförande Magdalena Håkansson Fernler telefon 0761 245 145.

Gå med i S:t Tomasorkesterns vänner!
Sätt in 80 kr eller mer på postgiro 40 77 67-3. Då får du rabatt på orkesterns konserter i Vällingby, samt information och inbjudningar hemsända till dig.