S:t Tomas förlag

Böcker på temat andlighet och kristen tro

S:t Tomas förlag är Vällingby församlings eget förlag. Här ger vi ut böcker på temat andlighet och kristen tro. I nuläget har vi tre titlar publicerade, men fler - bland annat en barnbok - är på gång. Böckerna finns att köpa i bokhandlar ute i landet. Vi länkar för närvarande till Adlibris och Bokus, två av de största bokhandlarna online. Alla böcker från S:t Tomas förlag kan givetvis också köpas i receptionen i S:t Tomas kyrka.

Vägledd

Magdalena Ljunggren, kyrkoherde i Vällingby församling, har skrivit denna bok, som är en samling små texter och livsobservationer. Det handlar om allt från glädje och tacksamhet, rädsla och förtvivlan, till skapande, frihet och mod. Den röda tråden är känslan av att vara vägledd, samt styrkan och tryggheten som man kan finna genom sin tro. "Vägledd" är också den första delen i en serie skrifter med olika teman, som behandlar livet i dess olika skeden och situationer.

Välsignad finns att köpa bland annat på Adlibris och Bokus.

Bli kvar

Den här skriften är en finstämd bok, där toner från böner, betraktelser, reflektioner, psalm och bilder, ackompanjerar varandra. En skrift som förmedlar hopp och gudomlig närvaro, inte minst genom människors omsorg, i en tid av prövning och ovisshet.

Cecilia Wadstein

Boken finns att köpa bland annat på Bokus och Adlibris.

 

Välsignad

När jag läser kyrkoårets texter tycker jag att det går ett stråk av välsignelse genom allt. I både svåra och mer lättillgängliga bibeltexter finns en välsignande hand som når mig genom allt som händer och bär mig när livet är svårt. Så välkommen att dela några tankar under kyrkoåret.

Magdalena Ljunggren

Välsignad finns att köpa bland annat på Adlibris och Bokus.

Grönskande ikoner

När jag började måla ikoner förstod jag inte att det var ett ledarskap. Det smög sig på från ett annat håll. Mitt i arbetsliv, familjeliv och utbildningar fanns ikonmålningen som min retreatplats. Medan jag målade blev åsikter till insikter, erfarenheter sammansmälta med teorier. Sommarens ängar en del av tilltalet från livet självt, kärlekens källa. Välkommen att dela den resan. Välkommen att vila ögonen i en bild eller några ord, låta livet stanna upp, beröras eller bara vara. Önskan är att Grönskande ikoner ska förmedla något om ikonens ledarskap, låta ögonen blicka in i ett fönster som ger ljus till livet. Jag vill vara en ikon i världen.Din med alla färger på sin plats. Mitt guld ska lysa klart som vinterns stjärna. Din kärlek följa mig min dag och natt.

Magdalena Ljunggren

Grönskande ikoner finns att köpa bland annat på Adlibris och Bokus.