Personal

Kyrkoherde

  Präster

   Diakoner

    Diakonimedarbetare

     Musiker

      Fritidsledare och pedagoger

       Husfar

        Kommunikatör

         Koordinator, kansliet

          Administratör

           Ekonomiassistent

            Vaktmästare