Omgivning och miljö

S:t Tomas kyrka ligger i Vällingby centrum, som har blivit känt för sin speciella 1950-talsarkitektur.

Kyrkans östra fasad och huvudingång är orienterad mot det stora torget där entrén till tunnelbanestationen ligger. Norr om kyrkan ligger en öppen bussterminal. Västerut ligger ljust putsade bostadshus från 1990-talet. I söder ligger trevåningslängor och höghus med typiska 1950-talsformer. Intill kyrkan ligger medborgarhuset Trappan, ritat av Backström & Reinius med sin speciella glasade fasad. Byggnaden höjer sig i avsatser uppför en höjd där Vällingby bibliotek i rött tegel ligger, ritat av samma arkitekter.

Framför huvudingången till kyrkan bildas en kyrkbacke genom att en lätt svängd granitmur avskärmar mot busstorget. På platsen står ett fem meter högt kors i polerat stål. Marken är belagd med gatsten, med samma cirkelmönster som i övriga Vällingby centrum. Arkitekten Erik Glemme står för formgivningen av markbeläggningen liksom lyktstolparna med sina vita glasklot. I väster länkas kyrkobyggnaden, genom en glasad gång, samman med en kompletterande byggnad för församlingsaktiviteter. Peter Celsing började skissa på denna byggnad 1974, men den slutfördes av Per Ahrbom (f 1938) efter Celsings död och uppfördes 1975–77. Längs den södra fasaden växer en rad beskurna lindar.