Om församlingen

Välkommen till Vällingby församling

S:t Tomas kyrka vid Vällingby torg bjuder in till möten och samtal, till sång och musik, till lek och allvar, till gudstjänst och bön, till tända ljus och lyssnande. Vår kyrka finns till för din skull.

Så fungerar Svenska kyrkan

I de flesta rikstäckande organisationer finns det en uppdelning i olika nivåer; lokalt, regionalt och nationellt. Detta gäller även för Svenska kyrkan, där vi vart fjärde år har val till de olika nivåerna. Alla medlemmar äger då rätt att lägga sin röst.

Kyrkofullmäktige och -råd

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Det väljs genom kyrkovalet vart fjärde år, och i Vällingby består det av 25 ledamöter.

Församlingens historia

Området där Vällingby ligger idag är ett mycket gammalt kulturlandskap och människor har bott här åtminstone sedan järnåldern. Namnet Vällingby kommer från 1300-talet och betyder ”Vällingarnas by”, där ”vällingar” var de människor som bodde på platsen.