Kyrkofullmäktige och -råd

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Det väljs genom kyrkovalet vart fjärde år, och i Vällingby består det av 25 ledamöter.

Kyrkorådet är församlingens styrelse och består av 12 ledamöter, kyrkoherden samt 8 ersättare. I kyrkorådet finns ett arbetsutskott som bereder ärenden till kyrkorådet. Arbetsutskottet består av kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och ytterligare tre ledamöter samt fyra personliga ersättare. Dessutom finns det valnämnd, arbetsmiljökommitté, barn- och ungdomsutskott och kyrkvärdsutskott.

Kyrkorådets ledamöter

Berit Kruse, s (ordförande) 070-426 62 32
Susanne Andersson, s
Gun Risberg, s
Siv Bergholm, s
Britt-Mari Sanghera, s
Ebba Grönberg, s
Johnny Lundell, s
Bo Arkelsten, ba (1:e vice ordförande)
Claes Eliason, ba
Anne Arkelsten ba
Fredrik Wallén, kr (2:e vice ordförande)
Vakant, c

Ersättare:
Vakant, s
Sone Larsson, s
Keith Ehlén, s
Bo Aldal, ba
Margareta Åkerblom, ba
Eva Vidén Cross, kr
Vakant, c
Björn Larsson, sd

 

Kyrkofullmäktiges ledamöter

Berit Kruse, s (1:e vice ordförande)
Bo Arkelsten, ba (Ordförande) 070-609 09 42
Gun Risberg, s                                                 
Siv Bergholm, s
Björn Larsson, sd
Claes Eliasson, ba
Vakant, c
Fredrik Wallén, kr (2:e vice ordförande)
Britt-Marie Sanghera, s     
Ebba Grönberg, s     
Krister Nordin, s
Bo Aldal, ba
Nils Risberg, fk
Johnny Lundell, s
Vakant, sd                                        
Yvonne Karlsson, s
Vakant, c
Eva Vidén Cross, kr
Margareta Åkerblom, ba
Susanne Andersson, s
Eva Karayel, s
Anne Arkelsten, s                      
Sone Larsson, s
Anita Parbro, s
Keith Ehlen, s

Ersättare  (mandatperioden 2018 - 2021)
Vakant, s
Vakant, s
Vakant, ba
Christina Quensel Höglund, ba
Vakant, ba
Vakant, fk
Birgitta Teodorovic Jansson, kr
Susanne Wallén, kr

Mandatfördelning

Kyrkovalresultatet i Vällingby församling efter kyrkovalet år 2017 (siffror inom parentes avser kyrkovalet 2013):

Antal mandat: 25 (25)
Socialdemokraterna: 13 (13)
Kristdemokrater i Svenska kyrkan: 2 (4)
Borgerligt Alternativ: 5 (8)
Centerpartiet: 2 (0)
Frimodig kyrka: 1 (0)
Sverigedemokraterna: 2 (0)

 Sammanträden 2020

Protokoll

Kyrkoråd 3 juni 2021

Kyrkofullmäktige 6 maj 2021

Kyrkoråd 22 april 2021

Kyrkoråd 11 mars 2021

Kyrkofullmäktige 5 november 2020

Kyrkoråd 22 oktober 2020

Kyrkoråd 4 juni 2020

Kyrkofullmäktige 14 maj 2020

Kyrkoråd 23 april 2020

Kyrkoråd 6 februari 2020

Kyrkoråd 28 november 2019

Kyrkofullmäktige 7 november 2019

Kyrkoråd 17 oktober 2019

Kyrkoråd 12 september 2019

Kyrkoråd 13 juni 2019

Kyrkofullmäktige 23 maj 2019

Kyrkoråd 25 april 2019

Kyrkoråd 14 mars 2019

Kyrkoråd 7 februari 2019

Kyrkoråd 29 november 2018

Kyrkoråd 13 september 2018

Kyrkoråd 7 juni 2018

Kyrkoråd 26 april 2018

Kyrkoråd 15 mars 2018

Kyrkoråd 8 februari 2018