Körer

Är du intresserad av körsång? Vällingby församling har sju olika vuxenkörer: S:t Tomas Kammarkör, Vox Feminae, Vivid Voices, Schola Cantorum Sancti Thomae, Parum Canitur, och Feel Good-kören.

S:t Tomas Kammarkör

Kammarkören är en blandad kör, med medlemmar som är drivna körsångare och som har god notläsningsförmåga. Kören har en bred repertoar, som innehåller bland annat de större kör- och orkesterverken. Kontakta körledare Francesco Acquista, telefon 08-445 85 13 för mer information och provsjungning.

Vox Feminae

Vox Feminae är en kör för kvinnor i alla åldrar, som övar på torsdagar klockan 19.00 - 21.30. Du som vill vara med behöver ha körvana med grundläggande notkunskap och gehör. Repertoaren är blandad i både genre och svårighetsgrad.

Kontakta körledare Francesco Acquista, telefon 08-445 85 13 för mer information och provsjungning.

Vivid Voices

Vivid Voices är en sånggrupp med inriktning på pop, jazz, rock, gospel och klassisk musik. Här ges möjlighet till stämsång, solosång och ”klassisk” sångteknik. Vi uppträder på gudstjänster, musikcaféer och på konserter. Sångvana och gehör krävs.

Vill du veta mer? Kontakta Gerd Nielsen, tel. 08-445 85 15.

Parum Canitur

En kör för ungdomar i åldern 18-25 år. Flerstämmig blandad körsång och röstträning. Inriktning i huvudsak klassisk körsång. Vi repeterar på torsdagar klockan17.00 till 19.00. För mer information ellerprovsjungning, kontakta körledare FrancescoAcquista.

Schola Cantorum Sancti Thomae

Schola Cantorum Sancti Thomae är en manskör vars fokus ligger på gregoriansk och renässanskörmusik. Vi söker dig som vill upptäcka musiken som en andlig väg och som vill lära dig sjunga denna typ av sång, som har djupa rötter i den tidiga kyrkan.

Vi vill även vara en mötesplats för bön och fördjupning i trosfrågor. Vi träffas varje onsdag klockan 16.30 i S:t Tomas kyrka, Vällingby. Välkommen att kontakta körledare Francesco Acquista, 08 445 85 13, francesco.acquista@svenskakyrkan.se.

 

Feel Good-kören

En nybörjarkör för alla er som inte har någon erfarenhet av att sjunga, men som gärna vill prova på i en vänlig och tillåtande miljö. 

Vill du veta mer? Kontakta Gerd Nielsen, tel. 08-445 85 15.