GDPR

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Vällingby församling skyddar den information som du anförtror oss med och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR har inte medfört någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnade redan tidigare om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

Här kan du läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida.

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

För frågor, mejla: vällingby.forsamling@svenskakyrkan.se