Dop, vigsel och begravning

Dop

Dopet är ett tecken på Guds kärlek till oss människor. Det är som en vattenstämpel, ett osynligt tecken på Guds löfte om att alltid vara närvarande i våra liv. Dopet är också en viktig tradition, som binder ihop släktena från det förgångna till nuet.

Vigsel

Att gifta sig är en av livets viktigaste och gladaste händelser.Att två människor väljer att dela varandras liv är stort. Ni har funnit varandra och mer och mer insett att ni två är ämnade för varandra. I vigselgudstjänsten får ni bekräfta er kärlek till varandra.

Begravning

Att någon närstående går bort är en sorg de allra flesta någon gång går igenom. Sorgearbetet är något som man måste utföra inom sig själv. Det hindrar dock inte att man kan behöva hjälp utifrån. Vällingby församling ställer upp med hjälp och stöd både före och efter begravningen.