Dop

Dopet är ett tecken på Guds kärlek till oss människor. Det är som en vattenstämpel, ett osynligt tecken på Guds löfte om att alltid vara närvarande i våra liv. Dopet är också en viktig tradition, som binder ihop släktena från det förgångna till nuet.

I S:t Tomas kyrka har vi enskilda dop.

Före dopet möter du/ni den präst som ska döpa. Här finns det stor plats för era funderingar och frågor. Tillsammans utformar ni också dopgudstjänsten. Mer information kan du få från församlingsexpeditionen.

Dopet ger uttryck för den glädje och tacksamhet, men också den oro, som är kopplad till de barn som kommit till livet.

Dopet är även en väg in i kyrkans gemenskap. Det ger inte bara gemenskap med Gud utan också med alla andra döpta. Konkret innebär det att man genom dopet blir tillhörig Svenska kyrkan.

Boka tid för barndop

Du bokar tid för ditt barns dop via församlingsexpeditionen (telefon 08-445 85 01 eller mejl: vallingby.forsamling@svenskakyrkan.se). Vill du låna dopklänning och/eller använda S:t Tomas vardagsrum för dopfesten, bokas detta samtidigt.

Döpas som vuxen

När man döps som vuxen har man oftast en tid innan dopet träffat någon/några från församlingen och samtalat om kristen tro. För den vuxne kan dopet vara ett sätt att markera för sig själv och andra att man leva som kristen och att man vill tillhöra den kristna gemenskapen. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Bokningsförfrågan dop

Här kan du skicka in en bokningsförfrågan om dop i S:t Tomas kyrka.

Vi följer GDPR och skyddar dina personuppgifter.