Skolkyrkan

Skolkyrkan är ett erbjudande till skolorna i Vällingby från Vällingby församling. Skolkyrkan i Vällingby vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare, samt driva frågor som stärker dem att möta sin livssituation.

•     Skolkyrkan vill stödja alla i skolan, både elever och personal.
•     Skolkyrkan kan ge kunskaper om och upplevelser av kristen tro och dess konsekvenser i det dagliga livet.
•     Skolkyrkan vill bidra till att religion, etik och livsfrågor har en naturlig och central plats i skolan.

Några exempel på vad Skolkyrkan erbjuder:
Julvandring för åk 2. Vandringen låter eleverna (vecka 49) följa berättelsen om Jesu födelse med hjälp av drama, bilder och sång. Vandringen är förlagd till S:t Tomas kyrka.

En vandring i hembygdens kyrkor för åk 3. Vi tittar närmare på våra kyrkor i Vällingby - S:t Tomas kyrka och Västerortskyrkan.

Påskvandring för åk 4. Eleverna får leva sig in i påskens dramatiska händelser i S:t Tomas kyrka.

Påsk och jul krubbevisningar. Vi har påsk och jul krubbevisningar för 6-årsverksamheterna

Presentation av Svenska kyrkan för åk 8. Som en inledning till studierna om de olika kyrkorna erbjuder vi en presentation av Svenska kyrkan.

Lektionsmedverkan för åk 1-5. Vi erbjuder lektionsmedverkan då vi kan ta upp bibeltexter och personer ur Bibeln.

Medverkan i lektioner / temadagar för åk 1-9. Vi kan medverka i etik- och samlevnadsundervisningen och då livskunskaps- och trosfrågor tas upp.

Elevvård och krishantering. Skolkyrkan finns även till för elevvård och vid krishantering.

Har ni egna idéer, frågor eller vill att vi medverkar, kontakta oss!

Vällingby församling - S:t Tomas kyrka, Kirunagatan 9-11