Bli medlem

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och oavsett om du är troende, sökare eller tvivlare så är du välkommen som medlem. Vi är en idéburen organisation som står för gemenskap, tolerans och respekt för alla människors lika värde.

Tack vare våra medlemmar

 • har vi sju körer för barn och vuxna, samt en orkesterförening.
 • får människor samtalsstöd när livet känns svårt.
 • har vi tid för barnen i Öppna förskolan och Babycaféet.
 • erbjuder vi en plats för gemenskap, traditioner och trygghet – både i glädje och sorg.
 • samtalar vi med skolbarn och ungdomar i Vällingby om etik, existentiella frågor och alla människors lika värde.
 • kan vi ge stöd till människor vid kriser och katastrofer.
 • fyller vi S:t Tomas kyrka med konserter.
 • kan vi behålla de svenska kyrkorna – en viktig del av vårt kulturarv.
 • firar vi gudstjänster av olika slag.
 • kan vi, genom Svenska kyrkan i Utlandet, stödja svenskar som råkar illa ut.
 • erbjuder vi meditation, bildterapi och andra aktiviteter för vuxet växande.
 • gör vi hembesök och ger stöd till behövande.

Rättigheter och möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt till en begravningsgudstjänst med musiker utan kostnad. Du har också rätt till kostnadsfria dopgudstjänster, med dopljus och musik. Vidare finns möjligheten till begravningskaffe och dopkaffe, utan hyra, i våra stora och barnvänliga lokaler. Du har också rätt till vigsel och vigselgudstjänst med levande musik

Alla medlemmar i Vällingby församling får också regelbunden information om vad som är på gång i S:t Tomas kyrka.

En öppen folkkyrka

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och oavsett om du är troende, sökare eller tvivlare så är du välkommen som medlem. Vi är en idéburen organisation som står för gemenskap, tolerans och respekt för alla människors lika värde.

Den vanligaste vägen in i kyrkan är dopet. Den som en gång blivit döpt behöver aldrig döpas på nytt. Man kan även anmäla sig som kyrkotillhörig på väg till dopet. Den som är medlem i Svenska kyrkan men inte döpt, kan döpas i vuxen ålder. Om man är döpt men kanske gått ur kyrkan är man alltid välkommen tillbaka. En enkel anmälan är allt som behövs.

Alla som får barn och är medlemmar i Svenska kyrkan får en inbjudan att låta döpa sitt barn. Man har möjlighet att vänta med dopet och ändå låta barnet tillhöra kyrkan genom ett meddelande till församlingen.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Fyll i och skicka in formuläret nedan. För mer information, ring oss på telefon: 08-445 8501 eller skicka ett mejl till vallingby.forsamling@svenskakyrkan.se.

Välkommen! 

Vi följer GDPR och skyddar dina personuppgifter.