Barn och föräldrar

Utifrån vår kristna tro vill vi möta alla lika och med respekt. Alla ska kunna växa och utvecklas efter sina förutsättningar.

Öppna förskolan (0-6 år)

Välkommen till öppna förskolan S:t Totte! Här kan du som förälder tillsammans med ditt/dina barn träffa andra barn och föräldrar. Barnen får möjlighet att finnas i en god pedagogisk gruppverksamhet och får tillsammans med föräldrar tillfälle att utforska miljön genom lek, skapande och sång.

Öppna förskolans sångstund är klockan 10.30.

För dig som vuxen är öppna förskolan en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra. Här kan du känna stöd i föräldraskapet hos de andra föräldrarna och de anställda. Hela verksamheten genomsyras av den kristna tron.

Mer information får du av:
fritidsledare Frida Nilsson, mejl: frida.s.nilsson@svenskakyrkan.se
fritidsledare Michelle Bergström, mejl: michelle.bergstrom@svenskakyrkan.se 

Ingen föranmälan behövs. Välkomna! 

Öppet tisdagar och fredagar 9.00 - 12.00 (Obs: kortare tid från och med hösten 2021).

På S:t Tottes Instagramsida finns mer information om öppettider med mera!

Söndagsskola

Under gudstjänsterna på söndagar har vi söndagsskola för barnen.

Babycafé (0-12 månader)

I den här gruppen vänder vi oss till föräldrar med de minsta barnen, från att de är nyfödda och fram till dess barnet tar sina första steg. Vi fikar tillsammans, samtalar och utbyter tankar och erfarenheter om det som känns viktigt under barnens första år.

Mer information får du av:
fritidsledare Frida Nilsson, mejl: frida.s.nilsson@svenskakyrkan.se
fritidsledare Michelle Bergström, mejl: michelle.bergstrom@svenskakyrkan.se 

Vi har babysång klockan 13.30, då vi sjunger och dansar. Ibland har vi inbjudna gäster.

Öppet torsdagar 13.00 - 15.30. (Obs: minskade öppettider från och med hösten 2021).

Minimusikalgruppen (4- till 6-åringar)

Vi sjunger dansar och spelar lite teater. Vi arbetar tillsammans fram en föreställning som vi visar upp. 

Föranmälan till till Maria Fors, 08-445 85 14.

Vi träffas tisdagar 16.30 - 17.30