Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och föräldrar

Utifrån vår kristna tro vill vi möta alla lika och med respekt. Alla ska kunna växa och utvecklas efter sina förutsättningar.

Öppna förskolan (0-6 år)

Välkommen till öppna förskolan S:t Totte! Här kan du som förälder tillsammans med ditt/dina barn träffa andra barn och föräldrar. Barnen får möjlighet att finnas i en god pedagogisk gruppverksamhet och får tillsammans med föräldrar tillfälle att utforska miljön genom lek, skapande och sång.

Öppna förskolans sångstund är klockan 10.30.

För dig som vuxen är öppna förskolan en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra. Du kan få stöd i föräldraskapet av de anställda pedagogerna.

Mer information får du av förskollärare Maria Fors, tel. 08-445 85 14.

Ingen föranmälan behövs. Välkomna! 

Öppet tisdagar och fredagar 9.00 - 13.00.

Söndagsskola

Under gudstjänsterna på söndagar har vi söndagsskola för barnen.

Babycafé (0-12 månader)

I den här gruppen vänder vi oss till föräldrar med de minsta barnen, från att de är nyfödda och fram till dess barnet tar sina första steg. Vi fikar tillsammans, samtalar och utbyter tankar och erfarenheter om det som känns viktigt under barnens första år.

Ingen föranmälan behövs och alla är välkomna! Vill du veta mer ska du kontakta förskollärare Maria Fors, tel. 08-445 85 14.

Vi har babysång klockan 13.30, då vi sjunger och dansar. Ibland har vi inbjudna gäster.

Öppet måndagar och torsdagar 13.00 - 15.30.

Barnkören Synkoperna  (7-12 år)

Synkoperna är S:t Tomas barnkör för flickor och pojkar i åldern 7-12 år. Kören brukar medverka t.ex. i familjegudstjänster och på musikaler.

För information och anmälan kontakta körledare Gerd Nielsen,
telefon 08-445 85 15.

Det finns plats för fler! Vi repeterar på tisdagar kl 16.30-17.30.

Minimusikalgruppen (4- till 6-åringar)

Vi sjunger dansar och spelar lite teater. Vi arbetar tillsammans fram en föreställning som vi visar upp. 

Föranmälan till till Maria Fors, 08-445 85 14.

Vi träffas tisdagar 16.30 - 17.30