Barn, konfirmation & ungdom

Barn och föräldrar

Utifrån vår kristna tro vill vi möta alla lika och med respekt. Alla ska kunna växa och utvecklas efter sina förutsättningar.

Skolåldern

Välkomna till Miniorligan (förskola till åk 3) och Maxiligan (åk 4-7). Vi träffas en gång i veckan i S:t Tomas och gör roliga saker tillsammans.

Ungdom

Ligan är medlem i Svenska kyrkans unga. Det är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan, som vill vara en gemenskap i församlingen och få växa i tro och ansvar.

Konfirmation

Konfirmand i Vällingby Konfirmation är inte bara en tradition och en vuxenrit, det är också ett unikt tillfälle att fundera över viktiga frågor som har med livet, tro, rätt och fel, vänskap och tonårslivet att göra.

Skolkyrkan

Skolkyrkan är ett erbjudande till skolorna i Vällingby från Vällingby församling. Skolkyrkan i Vällingby vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare, samt driva frågor som stärker dem att möta sin livssituation.