Tack för att du är medlem

Som medlem bidrar du till att Vallentuna församling ...

•  har 17 983 medlemmar vilket är 61,9 % av Vallentunaborna.
•  fick 149 nya medlemmar genom dopet och 36 genom inträden.
•  här besöktes gudstjänsterna (inkl kyrkliga handlingar) av 25 491 personer. Det motsvarar i genomsnitt 490 besökare per vecka 2019.
•  har under 2019 utfört följande kyrkliga handlingar: 149 döpta, 132 konfirmerade, 44 par vigda och 134 begravda.
•  har 7 prästtjänster (inkl. kyrkoherde) samt 2 diakoner, socionom, diakonikonsulent, familjerådgivare och volontärsamordnare.
•  har 4 kyrkor, 2 kapell, 4 församlingshus, 4 kyrkogårdar, 4 minneslundar och 3 askgravplatser.
•  samlade in kollekter motsvarande 235 tkr.
•  kan arbeta aktivt med miljö- och rättvisefrågor. Församlingen blev miljödiplomerad under våren 2017.
•  har 6 körer och en sånggrupp, med sammanlagt 95 korister.
•  bedriver heldagsomsorg med 32 barn inskrivna.
•  har 5 grupper med Sång & Rytmik, Öppen förskola i 3 lokaler, samt Babycafé i två lokaler.
•  har fritidsverksamhet för 6-13-åringar, miniorgrupp samt lov- och lägerverksamhet.
•  har 300 ungdomar inskrivna i Svenska kyrkans unga.
•  har skolkyrka som når ut till barn från förskolan upp till gymnasieåldern.
•  har en gedigen verksamhet för Vuxet växande med bl a föredrag, bibelsamtal, cirkeldans, After work och Pilgrim Vallentuna.
•  Här finns självhjälpsgrupper, och flera andra grupper som träffas under handledning.
•  har ca 150 andakter per år på 10 olika boenden i Vallentuna.
•  har 1 syförening och 1 Lekmannakår med 77 medlemmar.
•  kan göra allt detta med en kyrkoavgift på 0,81 skattekrona.

 Siffrorna är från 2019.