En prästkrage runt en hals för att symbolisera präster.

Präster

Kyrkoherde
Åsa Enerbäck Barklund
Präst, Kyrkoherde
Tfn: 08-511 862 22
Skicka e-post till Åsa Enerbäck Barklund 

Komministrar

Elias Eriksson, kyrkoherdens adjunkt
Tfn: 08-511 862 62
Skicka e-post till Elias Eriksson 

Elisabeth Nordlander
Tfn: 0762-74 34 20
Skicka e-post tilll Elisabeth Nordlander 

Lisa Berglund
Tfn: 08-511 862 23
Skicka e-post till Lisa Berglund 

Sara Bohm
Tfn vx: 08-511 862 40

Susanna Widner
Tfn: 08-511 862 38
Skicka e-post till Susanna Widner 

Thomas Loréhn
Tfn: 08-511 862 48
Skicka e-post till Thomas Loréhn