En liten pojke och en liten flicka sitter på en kärra och är glada

Pärlans förskola

Marcia Almstrand, rektor
Tfn: 08-511 862 54
Skicka e-post till Marcia Almstrand 

Lena Cassberg, barnskötare
Tfn: 08-511 862 58
Skicka e-post till Lena Cassberg

Linda Engström, barnskötare
Tfn: 08-511 862 56
Skicka e-post till Linda Engström

Pernilla Forsberg, förskollärare
Tfn: 08-511 862 46
Skicka e-post till Pernilla Forsberg

Mikaela Forsström, barnskötare
Tfn: 08-511 862 52
Skicka e-post till Mikaela Forsström 

Lena Holsell, barnskötare
Tfn:  08-511 862 55
Skicka e-post till Lena Holsell 

Gisela Pettersen, förskollärare (tjänstledig)
Tfn: 08-511 862 53
Skicka e-post till Gisela Pettersen 

Christina Ölmefors, kokerska
Tfn: 08-511 862 51
Skicka e-post till Christina Ölmefors

Nanna Hanson, vikarie
Tfn: 08-511 862 53
Skicka e-post till Nanna Hanson