#vardeljus

Nyhet Publicerad

Som en följd av #MeToo delar nu kvinnor runt omkring i samhället berättelser om övergrepp och övertramp. Sådana finns i alla delar av samhället, och kyrkan är dessvärre inte heller förskonad.

Kvinnor inom kyrkan går nu samman under #vardeljus. Vallentuna församling välkomnar sanningen och arbetar för att förhindra att sexuella övergrepp sker.

Vi befinner oss emellan domssöndagen, då vi får reflektera över det som hänt och varit, och första advent, då det nya nådens år börjar. Det är vår bön och vårt uppdrag att det systematiska hotet mot kvinnor ska tillhöra det förflutna, och att sanningen alltmer ska få komma fram. Bara så kan vi bli fria.

Ingen har rätt att utnyttja någon annan för sina egna behov. Har du erfarenheter av sexuella övergrepp i kyrkans (eller andra) sammanhang finns stöd att få, antingen i församlingen eller från speciella kontaktpersoner i hela landet. Följ länken nedan för att hitta rätt kontaktperson för dig.

https://www.svenskakyrkan.se/kontaktpersoner

Här kan du läsa mer om Svenska Kyrkans arbete mot sexuella övergrepp:
Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp