En kvinna med ljust hår och blå skjorta med prästkrage.
Foto: Maria Hansson

Högmässa med mottagning av församlingens nya kyrkoherde 8/10

Välkommen att delta när biskop Andreas Holmberg välkomnar nya kyrkoherden Anita Ölund till Vallentuna församling på Tacksägelsedagen, söndag den 8 oktober kl 11.00 i Vallentuna kyrka.

Önskas förtäring i Mathiasgården efter gudstjänsten vänligen o.s.a senast 29 september till exp: 08-511 862 40 eller e-post: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se

Här kommer en hälsning till församlingen från Anita:

Jag heter Anita Ölund.

Till min stora glädje så har jag fått förtroendet att bli ny kyrkoherde i Vallentuna församling från den 1 juli 2023.

Jag har arbetat i Västerås stift i över ett decennium men plötsligt händer detta!

Nu kommer jag att arbeta en halvmil från mitt hem, återvänder till den församling hos vilken jag gjorde antagningspraktik för att bli prästkandidat och till det stift för vilket jag vigdes till präst.

Jag ser fram emot och känner att det ska bli mycket spännande att lära känna församlingen, församlingsbor och bygden.

Lemmarna i den kropp som är Kristus

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.
Kroppen består inte av en enda del utan av många.
Om foten säger: »Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen«, så hör den likafullt till kroppen.
Och om örat säger: »Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen«, så hör det likafullt till kroppen.
Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet?
Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville.
Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen?
Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp.
Ögat kan inte säga till handen: »Jag behöver dig inte«, och inte heller huvudet till fötterna: »Jag behöver er inte.«
Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga,
och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet,
något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade,
för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.
Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.
Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
1 Kor 12:12-27

Svensk psalm 61
1. Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus,
lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom!

2. Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus,
grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!

3. Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus,
gåvorna är många, Anden är en, vi är ett i honom!

4. Tjänsterna är många, Herren är en, Herren Jesus Kristus,
tjänsterna är många, Herren är en, vi är ett i honom!

5. Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka,
lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom! 

 

På Tacksägelsedagen 8 oktober blir det mottagningshögmässa kl 11.00 i Vallentuna kyrka med biskop Andreas Holmberg. Vi önskar Anita allt gott, lycka till och Guds välsignelse över herdeskapet i Vallentuna församling.