Två låneurnor och en linnepåse på en stentrappa.

Låneurnor och linnepåse

Begravningslagen föreskriver att en avliden ska begravas eller kremeras snarast möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

På ganska kort tid ska anhöriga ta många viktiga beslut. De händer allt oftare att det är omöjligt att samla släkt och vänner till en begravning inom en månad. Då finns alternativet att kremera kroppen och senare ha en begravning med urna i stället för kista. På så sätt blir tidsfristen ett helt år från dödstillfället till gravsättningen. 

I Vallentuna församling finns sedan en tid tillbaka två vackra låneurnor som kan användas vid begravningar med urna. Kyrkogårdschefen Tomas Hallberg ser gärna att anhöriga använder låneurnorna, i synnerhet om det handlar om en avliden som ska vila i minneslunden.

– Vid gravsättning i minneslund är det inte själva urnan som gravsätts utan enbart askan. Urnan förstörs i alla fall. Våra låneurnor är vackra och det blir minst lika värdigt som att ha en egen urna.

Men är det inte konstigt att använda en låneurna? Hur går det till?

– När askan kommer från krematoriet är den förpackad i en pappkartong och inuti kartongen finns papperspåsen med aska. Materialet är valt för att snabbt förmultna. Om låneurnan ska användas lägger vi askan i en linnepåse, som sedan placeras i urnan. Askan kommer aldrig i kontakt med urnan överhuvudtaget. Efter ceremonin tar vi bort linnepåsen och gräver ner askan i minneslunden. Om anhöriga beställt en egen urna, töms den på aska för att sedan bisättas i minneslunden, därefter förstörs urnan.

Men om man har en familjegrav eller vill använda askgravplatsen, kan man använda låneurnan då också?

– Om man vill bisätta hela urnan behövs en egen urna. Men om man vill låna en av urnorna under ceremonin och sedan bara sänka ner askan i en påse vid gravsättningen går det bra. Vi har linnepåsar som askan kan läggas i. 

För mer information:
Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
Tfn: 08-511 862 31
Tfn 08-511 862 32
Skicka e-post till kyrkogårdsförvaltningen