En kvinna sitter på en kontorsstol vid ett stort bord fyllt med papper, en telefon och en dator

Kyrkokansli, administration, vaktmästeri och kommunikation

Michael Haglund, administrativ chef
Tfn: 08-511 862 44
Skicka e-post till Michael Haglund 

Ann-Marie Molneryd, ekonom
Tfn: 08-511 862 63
Skicka e-post till Ann-Marie Molneryd 

Charlotte Jigin, handläggare/HR
Tfn: 08-511 862 10
Skicka e-post till Charlotte Jigin

Karin Emtfors, administratör
Tfn: 08-511 862 66
Skicka e-post till Karin Emtfors 

Anita Johansson, kyrkoskrivare
Tfn: 08-511 862 08
Skicka e-post till Anita Johansson

Marie Lundqvist, kyrkvaktmästare
Tfn: 08-511 862 14
Skicka e-post till Marie Lundqvist 

Therese Petrén, kyrkvaktmästare
Tfn: 08-511 862 39
Skicka e-post till Therese Petrén 

Mia Andersson, projektadministratör
Tfn: 08-511 862 34
Skicka e-post till Mia Andersson 

Sven-Erik Söderlind, IT - fastighetsförvaltare
Tfn: 08-511 862 07
Skicka e-post till Sven-Erik Söderlind 

Catharina Wilsson, gårdsvärd
Tfn: 08-511 862 17
Skicka e-post till Catharina Wilsson 

Brita Fromm, kommunikatör 
Tfn: 08-511 862 13
Skicka e-post till Brita Fromm