En anställningsannons som efterfrågar en församlingspräst.

Församlingspräst sökes!

Sista ansökningsdag: 25 februari.

Vallentuna församling har 17 983 medlemmar (ca 62% av Vallentunaborna) och ligger norr om Stockholm. Vi är en levande församling, med god anknytning i samhället, gott gudstjänstliv och bred och välbesökt verksamhet riktad till människor i livets olika skeden. Vår vision är ”Att göra Kristus synlig”. Nu söker vi en präst till församlingsarbete. I tjänsten ingår också kaplanskap för skolkyrkans verksamhet.

Vi söker dig som tycker om att:

  • Fira mässa.
  • Döpa, viga och begrava.
  • Hålla andakt.
  • Själavårda.
  • Levandegöra Bibelns berättelser för skolklasser.
  • Ta hand om och undervisa konfirmander.
  • Bygga församling.

Varmt välkommen med frågor och ansökan!
Kontaktperson:
kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund
Tfn: 08-511 862 22
Skicka e-post till Åsa Enerbäck Barklund 

Skicka din ansökan senast 25/2 till:

Skicka e-post till Vallentuna församling 

eller till adress:
Vallentuna församling
Kyrkvägen 4
18630 Vallentuna.

Dokumentet ”Samtycke enligt Dataskyddsförordningen vid behörighetsprövning av tjänst” ska bifogas ansökningshandlingarna (PDF-fil)