Ett antal gravstenar på en kyrkogård.

Begravningar, bårhus och etik

I Vallentuna församling, och i andra församlingar som vi har kontakt med, fungerar begravningsverksamheten väl och vi har heller inga problem med förvaringen av de avlidna.

Det går också utmärkt att boka begravningar hos oss. Men vi vill betona vikten av att anhöriga så snart som möjligt efter ett dödsfall tar kontakt med en begravningsbyrå och fattar beslut om var och när begravningen ska ske.

Vi har förstått av rapporteringen i media att situationen på våra sjukhus är svår för tillfället, när det gäller förvaringen av avlidna. Vår bedömning är att detta hänger ihop med att många avvaktar, inte bara med hur de ska göra med begravningen, utan också med att ta kontakt med en begravningsbyrå och fatta beslut om begravningen.

Vi vill verkligen uppmana alla anhöriga till avlidna att ta kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt.Då kan begravningsbyrån ta hand om kistläggning och transport till oss som har hand om begravningsverksamheten ute i landet. Vi tar sedan över ansvaret för förvaringen inför kommande ceremonier.

För att få information eller boka begravning kan du ringa:

Begravningar i Svenska kyrkans ordning
Tfn: 08-511 862 40

Begravningar i annan ordning
Tfn 08-511 862 31

Åsa Enerbäck Barklund, kyrkoherde                                             
Anders Vestberg, kyrkogårdschef

Begravningar i coronatider

För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer om begravningar under Corona på Svenskakyrkan.se