Kapellet i Vallentuna en vacker sommardag.

Begravning för den som inte tillhör Svenska kyrkan

När en person som inte är medlem i Svenska kyrkan ska begravas måste den församling, som den avlidne var skriven i, kontaktas.

Det är nämligen lag på att alla måste gravsättas, en samhällelig uppgift som Svenska kyrkan har ansvar för och som regleras i begravningslagen. Kapellet (mitt emot Vallentuna kyrka) kan användas för begravningsceremoni och bokas via församlingsexpeditionen. De kyrkliga symbolerna tas bort vid ett sådant tillfälle. 

Om den avlidne har tillhört ett annat kristet samfund eller en annan religion vänder de anhöriga sig till sitt samfund för den religiösa akten.

En borgerlig begravningsceremoni kan utformas enligt egna önskemål. Det är inget krav på att man måste anlita en borgerlig begravningsförrättare utan anhöriga kan själva genomföra akten. Om de anhöriga önskar en borgerlig begravningsförrättare, kan kommunen och begravningsbyråerna lämna upplysningar om det. Man kan också välja att inte ha någon begravningsceremoni alls.

Kontakt: 
Församlingsexpeditionen
Tfn: 08-511 862 40

Kyrkogårdsförvaltningen
Tfn: 08-511 862 31
Tfn: 08-511 862 32

Begravningsombud för borgerlig begravning, Vallentuna:
Barkat Hussein
Tfn: 070-498 29 83