Viskören

Körsång är hälsa! VIS-kören är en kör för alla som tycker det är roligt att sjunga. Ingen körvana krävs.

VIS-kören är en kör för alla som tycker det är roligt att sjunga. Ingen körvana krävs. Kören sjunger på Dagledigträffar, i gudstjänster, på äldreboenden. Vi vill gärna sprida glädje med vår sång.

VIS-kören övar i Ringarums församlingshem måndagar kl. 10:00-11:45 
varannan vecka, udda veckor.

Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Körledare är Torbjörn Toftgård tel. 070-264 72 47