Foto: Joakim Carlström/IKON

Vigsel

För många känns kyrkan som en självklar plats för vigsel. Där får man inför Gud och sina närmaste säja ja till varandra och få Guds välsignelse över kärleken och livet tillsammans. En kyrklig vigsel behöver inte vara stor och påkostad. Den kan ske väldigt enkelt om man vill ha det så.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sin satsning inför Gud, människor och sig själva. Det kan finnas blandade känslor och livserfarenheter bakom, men nu tar de ett gemensamt steg mot framtiden och det behöver firas. Denna dag kan bli en av livets höjdpunkter.
Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.
I Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”. Varje år sker drygt 60% av vigslarna i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning.
Så går det till att vigas i våra kyrkor
Om du vill gifta dig i någon av våra kyrkor ska du ringa till pastorsexpeditionen, tel.0123-101 13 (vard 8-12 ej tisdag). Då får du prata med dem som ansvarar för bokningarna av präst och kyrka. Det vanliga är sedan att paret före vigseln träffar vigselprästen för att samtala kring vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.
Att vigas i kyrkan kostar inget om man tillhör svenska kyrkan man kan då vigas i vilken församling som helst i vårt land.
Läs mer om vigsel på svenskakyrkan.se

församlingsexpeditionen

Telefon 0123-10113 Telefontider måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00

Adress: Kyrkogatan 17, 615 31 Valdemarsvik

epost: valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se