Våra vackra gravkors

- en utställning i Tryserums kyrka

Tryserums kyrka har begåvats med en utställning i vapenhuset. Den består av vackra, konstnärligt utformade gravprydnader i smidesjärn, uppsatta på väggarna. De har en gång prytt både gamla och nuvarande kyrkogårdaran på 17- och 1800-talen.

Vapenhuset i Tryserums kyrka med de utställda korsen på båda väggarna Foto: Sven Bråkenhielm
Tre kors av olika typer, men alla med vindflöjel i form av ett drakhuvud, på vilket det i regel finns data om den döde/a Foto: Sven Bråkenhielm

På mittkorsets (K2) drakhuvud ovan står på ena sidan: IHS DÖD 4 JANUARI 1800 SMD STÅKBÄCK  Se tolkning nedan.

Dessa gravkors, 20 stycken, har länge stått i kyrktornet och samlat damm, men restaurerades år 2017 av Tryserums Hembygdsförening. På Kristi Himmelsfärds dag i maj 2019 invigdes utställningen efter gudstjänsten.

Sådana gravkors finns framför allt i Tjust, södra Östergötland och sydvästra Småland. I Värmland och Dalsland är de mycket vanliga, men av något annan typ. De är troligen gjorda av lokala smederoch beställda av personer med god ekonomi, främst bönder. Fattiga fick nog nöja sig med enkla och billiga trätavlor av ek. Högreståndspersoner lät i regel tillverka mer påkostade gravmonument.

De knapphändiga uppgifter som står på flöjlarnas sidor måste tolkas med hjälp av kyrkböckerna. På mittkorsets flöjel ovan tolkas texten såhär: ”Jesus människors frälsare. Hustrun Stina Månsdotter, Stockebäck, död 1800-04-26 dödsorsak: bröstfeber. Gift med Nils Abrahamsson”. IHS står för latinets Iesus Hominium Salvator och finns på nästa alla kors.

Trätavla: "Minne af Arbetaren SvenAugust Johansson från Stensveden under Öjelsbo, född 6/9 1826, död 7/3 1886. Ps460 v 8"
Från invigningen i Tryserums kyrka 30/5 2019. Kyrkoherde Matilda Helg avtackar Hembygdsföreningens Sven Bråkenhielm, Göran Segergren och Håkan Svensson Foto: Birgit Njord