Vår vision

En kyrka med tydlig profil där alla känner sig hemma och värdefulla.

Kyrkosyn

"Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går" (Sv ps 298)
Kyrkan ser vi som Guds folk på vandring här och nu och fram genom tiden.
Som ett vandrande folk har vi rörelsen och riktningen gemensamt och Jesus Kristus går mitt ibland oss. Alla som vill gå med oss får göra det. Vi har en öppen generös attityd samtidigt som vi är tydliga med att gemenskap med Gud och tro på Jesus Kristus ger livet mening, glädje och frihet. Detta evangelium är ett arv för oss att förvalta och bära vidare till kommande generationer.
Under vår vandring ber vi och lovsjunger, delar Guds ord och sakrament samt visar samhörighet och solidaritet med omvärlden och skapelsen som vi är delar av.Vi vandrar alla tillsammans och stöder varandra allt efter behov.

Värdeord

Öppenhet, delaktighet och omsorg.