Foto: Hannes Carlsson

Valdemarsviks kyrka

Mitt i Valdemarsvik ligger denna vackra kyrka från slutet av 1800-talet med utsikt över ostkustens enda fjord, Valdemarsviken.

Kyrkan invigs

De första gudstjänsterna i Valdemarsvik firades i en lokal inrymd i ett hus vid Storgatan.
1870 väcktes tanken att bygga en riktig kyrka och medel samlades in på fri­villig väg bl.a. genom en syförening bildad för ändamålet. Kyrkan invigdes den 5 augusti 1877. Den saknade torn och predikstolen var placerad ovanför altaret. 1905 byggdes ett torn efter ritningar av arkitekt Karl Flodin.
1917 gjordes en omfattande restaurering och kyrkan fick ny predikstol som placerades vid norra väggen. Då tillkom också al­taruppsats med altartavla och nuvarande orgel och nya bänkar.
Nästa restaurering ägde rum 1977 och då införlivades absiden bakom altaret med kyrkorummet. Där hade det tidigare varit sakristia. En tillbyggnad på södra sidan uppfördes för sakristia, förråd m m. Predikstolen flyttades till södra väggen och tornkammaren inreddes till andaktsrum.
Den sista restaureringen utfördes 2008. Då fick kyrkan ett nytt innertak av trä. En ramp som eliminerar trappsteget upp i koret ordnades och en ny ljudanläggning installerades, liksom en "ljusring" i koret för att förbättra belysningen. Dessutom försågs sakristian med delvis ny inredning och hela kyrkan målades om.
Inom kort ska några yttre arbeten på kyrkan också göras. Plåttak ska repareras, ytterväggarna lagas och delvis putsas om och västra entrén ska handikappanpassas.
Återinvigningen av kyrkan november 2008.

Altartavla

Bland inventarierna märks fram för allt altartavlan som föreställer den sjunkande Petrus som räddas av Jesus. Den är målad av östgötakonstnären David Wallin. De två övriga tavlorna i koret, ”Jesu födelse” och ”Jesu död på korset”, måla­des och skänktes till kyrkan 1877 av dekorationsmålaren H. Liljequist, Valde­marsvik.
Glasmålningarna i tornkammaren är signerade konstnären Milan Vobruba och insattes 1977 och 1985. Ytterligare en glasmålning av samma konstnär finns i det lilla an­daktsrummet mellan kyrkan och sakristian.
Orgeln är byggd av E. A. Settersqvist & Son AB, Örebro år 1917. Den disponerades om 1960 av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm och har 12 stäm­mor fördelade på två manualer och pedal.
 

Kyrkogården och Nygrenska kapellet

Redan 1906 väcktes tanken att Valdemarsvik skulle ha en egen kyrkogård.
Arkitekt Sigurd Lewerentz anlitades för att rita både kyrkogård och gravkapell. Förslaget påminner i hög grad om Lewerentz tidiga förslag till Skogskyrkogården i Stockholm, vilket dock aldrig blev utfört. Sigurd Lewerentz är en av våra, internationellt sett, mest kända arkitekter och har ritat ett flertal kyrkor och kyrkogårdar både på kontinenten och i Sverige. Kapellet invigdes den första söndagen i Advent 1917.
Kamrer Hugo Nygren, anställd vid Lundbergs läderfabrik, var en av de ivrigaste tillskyndarna till kyrkogården och kapellet. Han meddelade när gravkapellet stod färdigt att han ensam skulle svara för hela finansieringen!
Kapellet ansluter sig väl till den omgivande naturen med sina berg och sluttningar. Omgivningen har också bidragit med byggnadsmaterialet: grovhuggen natursten. Taket är belagt med spån och högst upp på spiran är en stjärna placerad i smidesjärn.
Exteriören ansluter sig på ett nationalromantiskt sätt till gammal nordisk kyrkoarkitektur. Interiören präglas av den runda formen och de vitkalkade väggarna med naturstenarna väl skönjbara. De tolv ljusarmarna och takarmaturen är gjorda av koppar. Krucifixet i gips är målat i bronsfärg och är skänkt av Hugo Nygren.

Adress och Koordinater

Valdemarsviks kyrka
Kyrkogatan 18,
615 31 Valdemarsvik

GPS Koordinater:

58°12′23.81″N 16°36′4.72″Ö