Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomsprogram

Då de unga ledarna är sprida över en stor åldersspann träffas de yngre i samband med konfirmandträffarna kl 15:30-16:00 på torsdagarna jämna veckor för att delta i konfirmandundervisningen. De äldre ledarna samlas kl 18:00 i Valdemarsvik kyrka samma dag för att fira mässa och för att träffas. Vi äter tillsammans och planerar, utvärderar och utbildar oss i ledarskap.

Unga ledarna är en aktivgrupp ca 25 st i församlingen tjänst och utgör en del av gudstjänstlivet då de sista söndagen i varje månad är ansvariga för gudstjänsten som värdar. De ingår också i ”sockenkyrkan” som gudstjänstvärdar några gånger varje termin för att introducera konfirmanderna i gudstjänstens olika delar.

Där emellan erbjuds de att ingå i stiftets ledarsatsning som pågår under tre år. Ungdomarna varvar praktik och teori kring sitt ledarskap vilket lett till att några arbetar i församling då de fått frågan.

Som ett led i att träna samarbete paddlades havskajak vid Ekön i Gryts skärgård. Här har vi tränat kamraträddning.

Vi pilgrimsvandrar också till olika delar av Europa som t ex Taize i Frankrike (vart annat år) och någon annan pilgrimsvandring året efter. Vi har hittills varit i Trondheim i Norge, Milano och Assi i Italien och nu senast i Wittenberg i Tyskland.

Gruppen deltar också i konfirmandernas läger i Polen som vi besöker varje år. Vi åker bland annat till de bevarade delarna av koncentrationslägret Stutthof utanför Gdansk.

Syftet med det som ungdomarna gör är att de ska växa i tro på Jesus och Gud samt att känna sig bekväma i församlingen och den världsvida kyrkan, de är ju kyrkans framtid!