Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tryserums kyrka

Tryserums kyrka låg från början i Västertryserum, där bara en vacker ruin återstår av den kyrka som byggdes troligen på slutet av 1200-talet.


Vid mitten på 1700-talet blev det aktuellt med en ny kyrkobyggnad, men oenighet rådde om platsen. Greve Gustav Horn avgjorde saken och bestämde att kyrkan skulle ligga avsevärt närmare hans gods Fogelvik, på Snällebo gårds ägor. Arkitekt blev Jean Erik Rehn som också ritat huvudbyggnaden på Fogelvik. 1784 hölls den första gudstjänsten.
Foto: S. Bråkenhielm.

Kyrkan är typisk för den gustavianska stilen, öppen och ljus och med ett mäktigt högt tunnvalv.
Under koret finns den Gyllenstierna-Hornska gravkammaren och kyrkans altaruppsats är mer som ett gravmonument över Fogelviks ägare än en altarutsmyckning.
Foto: S. Bråkenhielm

Kyrkans orgel är byggd av Pehr Schiörlin, omfattar 13 stämmor och är nyligen renoverad. Den anses vara en av Sveriges finaste 1700-talsorglar.
Bland inventarierna märks särskilt en s.k. pyxis, ett förvaringskärl för det invigda nattvardsbrödet. Den är från 1300-talet och skänktes till kyrkan av Gustav Horn omkring 1780.
Vi den gamla kyrkoruinen i Västertryserum hålls friluftsgudstjänst på sommaren.