Foto: Linda Mickelsson/IKON

Syföreningar

Till Svenska kyrkans traditionella vuxenarbete hör syföreningarna. Åtskilliga miljoner har under årens lopp ”sytts ihop” av trogna och engagerade syföreningsdamer i Svenska kyrkan och många hjälporganisationer har i syföreningarna viktig samarbetspartners.

nya restriktioner

På grund av nya restriktioner från den 12 januari pausar vi all vuxenverksamhet tillsvidare.

Syföreningarna välkomnar alla att vara med. Man behöver inte kunna sy och man behöver inte bjuda på sju sorters kakor heller, utan gemenskapen är det viktigaste. Man samlas och har en kort andakt, man dricker kaffe och man samtalar om något angeläget. Då och då anordnar man försäljning eller auktion och pengarna tillfaller, som sagt, olika välgörande ändamål inom och utom Sverige och ibland även den egna församlingens kyrka eller församlingshem.
I vårt pastorat finns två syföreningar. En Gryt och en i Ringarum.
I kalendern kan du se när syföreningarna har träffar eller också kan du ringa till pastorsexpeditionen 0123-10113  för att få veta mer. Vi annonseras även i predikoturen på fredagar i NT och VT.
 
Gryts syförening träffas vanligtvis onsdag en gång i månaden mellan klockan 14:00 och 16:00.
Syföreningen arbetar för att ge bidrag till olika hjälporganisationer samt textilutsmyckning i Gryts församlingshem.
Ringarum
Ringarums kyrkliga syförening träffas andra torsdagen i varje månad i Ringarums församlingshem. Ansvarar gör ordförande Jacob Sernheim 0121-30772.