Samtalsgrupper och studiecirklar

I vårt pastorat hålls det mer eller mindre regelbundet studiecirklar eller samtalsgrupper med olika innehåll och inriktning.

nya restriktioner

På grund av nya restriktioner från 12 januari är alla samtalsgrupper pausade tillsvidare.

bibelsamtalen slut för terminen

Varje torsdag 10:00 bjuder Valdemarsviks församling in till bibelsamtal. Vi läser den kommande söndagens texter och samtalar om dem. Samtalen leds av präst. Bibelsamtalen är öppna för alla och ingen föranmälan krävs.
Vi träffas återigen fysiskt i församlingshemmet i Valdemarsvik.

Varmt välkommen!