Samtalsgrupper och studiecirklar

I vårt pastorat hålls det mer eller mindre regelbundet studiecirklar eller samtalsgrupper med olika innehåll och inriktning.

Bibelsamtal i Valdemarsviks församlingshem

 

Varje torsdag med start 3 september kl 10-11 samlas vi Valdemarsviks församlingshem för att läsa kommande söndagens bibeltexter och gemensamt samtala och tolka dem.
Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse för Guds ord. Ingen anmälan, man kommer när man vill och har lust. Samtalet leds av någon av pastoratets präster.
För mer info/ev. frågor kontakta komminister Erik Gruvebäck erik.gruveback@svenskakyrkan.se  / 076-8123332