Personuppgiftsbehandling

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Lokalt dataskyddsombud

Mimmi Linnå
0123-102 51

mimmi.linna@svenskakyrkan.se