Personuppgiftsbehandling

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Information om behandling av personuppgifter
i Valdemarsviks-Ringarums pastorat
 

Personuppgiftsansvarig
Valdemarsviks-Ringarums pastorat
Kyrkogatan 17
615 31 Valdemarsvik
0123-101 13
valdemarsvik.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastoratet har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Kontakta vårt dataskyddsombud Erik Blandin genom e-post till dso@xeeda.se eller per telefon på 072-587 72 89.

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
     

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktpersoner är:
Kyrkoherde: Erik Gruvebäck, 0121-307 71, erik.gruveback@svenskakyrkan.se
Dataskyddsombud: Erik Blandin, 072-587 72 89, dso@xeeda.se 

Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten).

 

Lokalt dataskyddsombud

Erik Blandin
e-post dso@xeeda.se
telefon 072-587 72 89.