Foto: Hannes Carlsson

Ringarums kyrka

Ringarums kyrka, som den ser ut nu, är byggd år 1774 och ligger naturskönt mitt i byn.

Innan nybyggnaden

av kyrkan, låg på samma plats en medeltida kyrka, troligen byggd under 1200-talets andra hälft. Den gamla kyrkan blev för trång och det krävdes en ombyggnad. Man sparade emellertid södra och en del av den västra muren från den gamla kyrkan.

Den nya kyrkan

är ett typiskt uttryck för sin tids gustavianska smak, i något flörenklat utförande. Långhus och kor bildar ett stort rum, väl belyst av stora fönster. Altarväggen är tresidigt avslutad, med en slags absid, som inrymmer sakristian. Rumsbilden domineras av den ståtliga orgeln i väster och altaret med sin vackra altartavla i öster.

inventarier 

Vissa inventarier från den ursprungliga kyrkan har bevarats och finns att se i dagens kyrka, t ex delar av en dopfunt, ett rökelsekar som är kyrkans älsta inventarie. Även triumfkrusifixet som hänger på norra väggen och nattvardskalken är sparade från den medeltida kyrkan.

Altaret

prydes av den ståtliga altartavlan som levererades 1806 av den kände målaren Pehr Hörberg. Motivet illustrerar Joh. 3:22, ett i konsten nästan aldrig behandlat ämne.

Orgeln

levererades 1808 av den berömda orgelbyggaren Pehr Schiörlin i Linköping. Efter ombyggnaden av E A Zetterqvist 1919 var det inte så mycket kvar av det gamla verket utom fasaden, somär den ursprungliga. Ett nyare tillskott är kororgeln, tillverkad av orgelbyggare Anders Persson i Nyhamnsläge, som togs i bruk år 1981.