Foto: Hannes Carlsson

Östra Eds kyrka

Med sin förgyllda lotskutter som tornspira, ligger Östra Eds kyrka vackert beläget vid Edsviken.

Skeppsgården var en en stor last- och handelsplats från mitten av 1500-talet. Under början av 1600-talet skeppades ekvirke till Wasaskeppet härifrån. Samtidigt byggdes en kyrka här, ett träkapell. 1773 blev det utdömt som kyrka och en ny i sten invigdes 1785. 1958 brann denna kyrka och en ny byggdes på samma plats och invigdes 1960. De flesta inventarierna räddades dock och de gamla murarna kunde användas.
Lotskuttern i tornspiran är en symbol för skärgårdsförsamlingen, men också en symbol för kyrkans uppgift att lotsa på färden över tidens hav. I direkt anslutning till kyrkan ligger Åsviks herrgård omgiven av park och tuktade betesmarker med ovanligt grova och vackra ekar.

På Östra Eds kyrkogård finns ingen minneslund men väl en s.k. askgravlund som anordnades 2008.
En askgravlund ger möjlighet till gravsättning i ett mellanting mellan traditionell grav och den helt anonyma minneslunden.
När någon gravsätts i en askgravlund får anhöriga vara med (och får alltså veta var askan är gravsatt) men man har ingen plantering, utan man kan smycka graven med snittblommor eller gravljus på särskild plats. På en sten i närheten av graven kan man ha en liten metallplatta med namnet på den som gravsatts.

Adress och koordinater

Östra Eds kyrka
Åsviks säteri 7,
615 92 Valdemarsvik

GPS Koordinater

58°1′42.03″N 16°40′9.32″Ö